Cyflogwyr

P’un a ydych chi’n fusnes bach neu ganolig ei faint neu’n sefydliad mawr, mae’n debyg y bydd angen i chi fuddsoddi mewn cymorth recriwtio a hyfforddi i’ch helpu i ddenu’r gweithwyr gorau posibl i’ch sefydliad a’u helpu i ddatblygu yno.

> DYSGWCH FWY


Dysgwyr/Ceiswyr Gwaith

Os oes angen ychydig mwy o hyder, hyfforddiant a chymorth arnoch i roi hwb i’ch gyrfa, gallwn ni helpu. Rydyn ni’n hollol ymrwymedig i gefnogi ein dysgwyr ac yn benderfynol o roi cymaint o gyfleoedd â phosibl i chi.

> DYSGWCH FWY

* COUNTDOWN FOR OUR WEBSITE HAS BEGUN! *
In just 7 DAYS our website will be live (Wednesday 30th August at 11am)
... See MoreSee Less

View on Facebook

Our lovely Hannah passed her AS Levels and is today enrolling onto a Business Administration Apprenticeship with us! Exciting times!! ... See MoreSee Less

View on Facebook