Cyflogwyr

P’un a ydych chi’n fusnes bach neu ganolig ei faint neu’n sefydliad mawr, mae’n debyg y bydd angen i chi fuddsoddi mewn cymorth recriwtio a hyfforddi i’ch helpu i ddenu’r gweithwyr gorau posibl i’ch sefydliad a’u helpu i ddatblygu yno.

> DYSGWCH FWY


Dysgwyr/Ceiswyr Gwaith

Os oes angen ychydig mwy o hyder, hyfforddiant a chymorth arnoch i roi hwb i’ch gyrfa, gallwn ni helpu. Rydyn ni’n hollol ymrwymedig i gefnogi ein dysgwyr ac yn benderfynol o roi cymaint o gyfleoedd â phosibl i chi.

> DYSGWCH FWY

Don't forget succession planning within your organisation.. Today's Apprentices could be tomorrow's Leaders! Contact us to find out more! #apprenticeshipswales #prentisiaethcymru ... See MoreSee Less

View on Facebook