Business as usual during firebreak

Our investment in technology means that we are able to continue to offer Apprentices the opportunity to enrol remotely using our digital sign-up process. This ensures that Employers and Learners will not experience any disruption in service or experience any reduction in the opportunity to access funded apprenticeship programs during these times.

Likewise, by investing in our digital teaching resources over many years, we are uniquely positioned to be able to continue our training provision throughout this crisis. 121 teaching sessions will be offered to Learners via SmartRoom video calling and workshop sessions via video conferencing. Our Moodle platform ensures all Learners continue to have access to all of the digital resources they require for their course.  Learner work can be uploaded via our SmartAssessor portal, providing Employers with visibility on their employee’s progress.

If you are working from home, Educ8 are here to support you to ensure you can continue to progress with your training. Please do not hesitate to contact us on 01443 749 000 or enquiries@educ8training.co.uk. Alternatively, please reach out to your Customer Account Manager or Trainer Coach if you have any queries. You can also live chat to our team here.

Our Moodle platform can be found here

Busnes fel arfer yn ystod amser clo

Mae ein buddsoddiad mewn technoleg yn golygu ein bod yn gallu parhau i gynnig cyfle i brentisiaid gofrestru o bell gan ddefnyddio ein proses arwyddo digidol. Mae hyn yn sicrhau na fydd cyflogwyr a dysgwyr yn profi unrhyw ddiffyg gweithredu mewn gwasanaeth nac yn profi unrhyw ostyngiad yn y cyfle i gael mynediad at raglenni prentisiaeth a ariennir yn ystod yr amseroedd hyn.

Yn yr un modd, trwy fuddsoddi nifer o flynyddoedd yn ein hadnoddau addysgu digidol, rydym mewn sefyllfa unigryw i allu parhau a’ch darpariaeth hyfforddiant trwy gydol yr argyfwng hwn. Bydd sesiynau addysgu 1-1 yn cael ei cynnig i ddysgwyr trwy sesiynau galwadau fideo a gweithdai SmartRoom trwy fideo-gynadledda. Mae ein platform Moodle yn sicrhau bod pob dysgwyr yn parhau i gael mynediad at yr holl adnoddau digidol sydd eu hangen arnynt ar gyfer eu cwrs. Gellir lanlwytho gwaith dysgwyr trwy ein porth SmartAssessor, gan roi gwelededd i gyflowgwyr ar gynnydd eu gweithwyr.  

Os ydych chi’n gweithio o gartref, mae Educ8 yma i’ch cefnogi i sicrhau y gallwch barhau i symud ymlaen gyda’ch hyfforddiant. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu a ni ar 01443 749 000 neu enquiries@educ8training.co.uk . Fel arall, estynwch at eich rheolwr cyfrifon cwsmer neu eich TC os oes gennych unrhyw ymholiadau. Gallwch hefyd sgwrsio yn fyw a’n tim yma.

Gellir gweld ein platfform Moodle yma here

October 20, 2020
Send a Message

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(