Skip to content

Pam dewis gweithio gyda ni?

 

Wedi’i sefydlu yn 2004 a gyda dros 18 mlynedd o brofiad, rydym wedi dod i’r amlwg fel darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru o ran Prentisiaethau a chymwysterau Dysgu Seiliedig ar Waith.

Wedi’n lleoli yng Nghaerffili, rydym yn un o ddeg o brif gontractwyr Llywodraeth Cymru sy’n cael eu hariannu i ddarparu prentisiaethau a chymwysterau dysgu seiliedig ar waith ar draws ystod eang o sectorau ledled Cymru.

Ar ôl ennill enw da cryf a dibynadwy am adborth o ansawdd gan gyflogwyr a dysgwyr, rydym wedi dod yn ddewis poblogaidd i lawer o gyflogwyr a dysgwyr fel ei gilydd.

Yn 2021, dyfarnwyd Gwobr y Dywysoges Frenhinol i ni am ddathlu effaith a gwobrwyo rhagoriaeth ac rydym yn falch o fod wedi ein rhestru yn y 100 Cwmni Gorau i Weithio Iddynt y Sunday Times, am y 6 blynedd diwethaf. Rydym hefyd wedi cael ein henwi’n Gwmni Addysg a Hyfforddiant Gorau i Weithio iddo yn y DU 2022.

Mae canlyniadau ein harolwg Dysgwyr a Chyflogwyr 2022 yn siarad drostynt eu hunain gyda 94% o’n dysgwyr yn graddio Educ8 Training yn Dda i Ragorol fel eu darparwr hyfforddiant. Byddai 97% o’n dysgwyr yn argymell Educ8 Training i eraill a byddai 100% o’n cyflogwyr yn graddio Educ8 Training yn Dda i Ragorol fel eu darparwr hyfforddiant.

Eich helpu i lwyddo

Pam mae cyflogwyr yn gweithio gyda ni

We are the Best Education and Training provider to Work For in the UK, as well as in the Top 5 Mid-Sized Company to Work for in the UK (Best Companies 2022).  

With our dedicated team of Account Managers who care about your business and our quality provision and tailored qualifications you’re in safe hands.  

We are well connected with businesses and partnerships across Wales and hold memberships with professional bodies.      

Our team are on your side to help your business grow by up-skilling your current staff and recruiting new staff into the business.   

 

Pam mae dysgwyr yn astudio gyda ni

Our learner led qualifications can be tailored to the individual’s job role allowing them to gain both new and relevant skills with practical experience. All learners benefit from flexible learning with online learning support giving you greater control and flexibility over your learning schedule.  

Each learner is assigned their own Trainer Coach with sector knowledge and industry experience. Learners benefit from regular catch ups with their TC’s who are able to offer tailored support every step of the way.  On completion of the qualification learners will gain an accredited qualification and get to celebrate at our annual Gradu8 ceremony.  

 

 

 

Gweithio dros ddyfodol Cymru

Our mission is to make a positive impact on the social and economic future of our communities through developing, empowering and inspiring individuals to achieve their true potential. 

We are committed to improving the lives and skills of the people and businesses in our communities. We are passionate about helping people achieve what they never thought possible and we strive to make South Wales a better place to live and do business. 

We offer qualifications in a range of areas, from childcare, management, health and social care to customer service and digital marketing.  

Having recently acquired a number of specialist companies over the years, including ISA Training, Haddon Training and most recently, Aspire 2Be, the Group is able to offer an even wider range of education and training opportunities across the hair and beauty, animal and equine and IT sectors.  

“Rwyf mor angerddol am brentisiaethau oherwydd eu bod yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl. Mae’n wych gweld pobl yn cymhwyso ac yn mynd ymlaen i gyflawni cymaint mwy yn eu gyrfa.”

Rhian Lewis, Partner Busnes Dysgu a Datblygu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Sgwrsiwch â ni

Skip to content