Skip to content
 

Whether you’re just starting out or already in a role where you’re keen to progress – you can achieve your dream career with Educ8 Training.

We offer a range of qualifications that can provide you with practical skills and essential knowledge in anything from childcare and hairdressing to digital marketing and project management.

When you study an apprenticeship, you’ll get free training while earning a salary and gaining job-specific skills to excel in your career. We pride ourselves on the support and training we offer, and our learners rate us ‘Good to Excellent’ as their training provider.

Beth yw Prentisiaeth?

An apprenticeship is an opportunity to gain a nationally accredited qualification as you work in your job role. It’s an opportunity to earn while you learn and develop the necessary skills to further your career.

Apprenticeships are available to anyone over the age of 16 and are fully funded by Welsh Government – meaning there’s no training cost to you or your employer. So it’s an ideal opportunity for you to gain practical, hands-on experience directly within the workplace.

From young adults looking to kickstart their career, to anyone who’s ready to take the next step to building their future – apprenticeships can provide you with a valuable learning experience and the perfect opportunity to achieve your ambitions.

 

Pam ddylwn i astudio Prentisiaeth?

Mae dewis prentisiaeth yn benderfyniad call am gynifer o resymau. Mae prentisiaethau yn darparu profiad dysgu pwrpasol wedi’i deilwra i chi a’ch diddordebau. Archwiliwch ystod o unedau dewisol i deilwra’ch dysgu a’ch datblygiad i’ch dyheadau gyrfa. Ewch i mewn i’r gweithlu yn hyderus a chymhwyso’ch dysgu i sefyllfaoedd yn y byd go iawn.

Mae 97% o’n dysgwyr yn nodi bod eu prentisiaeth Educ8 wedi datblygu sgiliau a gwybodaeth a oedd o gymorth iddynt yn eu swydd a’u gyrfa.

Fel prentis cewch eich talu i ddysgu. Cael ymdeimlad o sefydlogrwydd ariannol, y potensial ar gyfer mwy o enillion a chyfleoedd datblygu gyrfa. Mae ein cyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, gan roi mynediad i hyfforddiant yn y gwaith am ddim i chi. Os ydych eisoes mewn rôl, arhoswch ar yr un cyflog a gweithiwch eich ffordd i fyny’r ysgol yrfa.

Mae ein cymwysterau yn cael eu harwain gan ddysgwyr, sy’n golygu ein bod yn gweithio o’ch cwmpas chi a’ch oriau. Bydd ein dull dysgu hyblyg yn eich galluogi i gwblhau eich cymhwyster o bell ac yn y gweithle. Nid oes angen dod atom, rydym yn dod atoch chi i gyflwyno’r cwrs.

Sut mae gwneud cais am Brentisiaeth?

I wneud cais am brentisiaeth, ewch i’n tudalen swyddi gwag yma lle byddwch chi’n dod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Byddwch yn gwneud cais yn uniongyrchol i’r cyflogwr yn yr un ffordd ag y byddech am unrhyw swydd arall. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch eich gwahodd i gyfweliad i benderfynu a ydych yn addas ar gyfer y rôl.

Nid yw ein prentisiaethau ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol yn unig. Maen nhw ar gyfer unrhyw un dros 16 oed. Felly os ydych chi eisoes mewn swydd ac yn awyddus i ddatblygu eich dysgu, gofynnwch i’ch cyflogwr am astudio un o’n prentisiaethau. Bydd ein tîm ymroddedig o reolwyr cyfrifon cwsmeriaid yn rhoi’r holl gymorth sydd ei angen arnoch chi a’ch cyflogwr i’ch helpu i ddechrau arni.

Mae gennym enw da am addysgu o safon a sicrhau canlyniadau gwych. Yn wir, mae 97% o’n dysgwyr yn cytuno a byddent yn argymell Educ8 fel darparwr hyfforddiant i eraill – felly dechreuwch eich prentisiaeth gyda ni heddiw a rhowch hwb i’ch gyrfa.

29 Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16 Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

01 Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13 Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18 Medi 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17 Medi 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12 Medi 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

16 Mehefin 2023

Educ8 Training yn dathlu Diwrnod Perchnogaeth Gweithwyr y DU

01 Mehefin 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

30 Mai 2023

Agor Drysau Gyda Phrentisiaethau

23 Mai 2023

Mynd i’r Afael â Phrinder Sgiliau Trwy Brentisiaethau

21 Mai 2023

Hyfforddiant Educ8 yn Dathlu Adroddiad Estyn Cadarnhaol

Sgwrsiwch â ni

Skip to content