Skip to content

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

Mae Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Deulu Dechrau’n Deg yn y Barri, Bro Morgannwg ers 2016. Cyfarfu Jade Evans, ein Uwch Reolwr Cyfrifon yn ddiweddar â Rheolwr Gofal Plant Dechrau’n Deg, Emma Selby. Mae Emma yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau yn cynnig llwybr gwych ar gyfer dilyniant o fewn y sector gofal plant. Gan weithio o fewn Canolfan Deulu Dechrau’n Deg a...

08 Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

05 Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16 Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

09 Ionawr 2024

Cydbwyso Llwyddiant: meithrin lles, twf a gwella cyfraddau cadw staff

14 Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

13 Rhagfyr 2023

Meithrin diwylliant o gyfrifoldeb amgylcheddol

05 Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

21 Tachwedd 2023

Hyfforddiant Educ8 – Y 5 cwmni mawr gorau i weithio iddynt yn y DU

16 Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

01 Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13 Hydref 2023

Graddiais diolch i fy mhrentisiaeth

18 Medi 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

Skip to content