Skip to content

29 Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Yn dilyn grant a ddyfarnwyd o dan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU gan y llywodraeth fel rhan o'i menter 'Levelling Up', mae Educ8 Training Group, darparwr addysg arobryn, wedi lansio 'Multiply.' Mae'r prosiect cymunedol hwn wedi'i ddatblygu i wella sgiliau rhifedd oedolion yng Nghastell-nedd Port Talbot.

16 Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

01 Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13 Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

18 Medi 2023

Grymuso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr

17 Medi 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12 Medi 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

16 Mehefin 2023

Educ8 Training yn dathlu Diwrnod Perchnogaeth Gweithwyr y DU

01 Mehefin 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

30 Mai 2023

Agor Drysau Gyda Phrentisiaethau

23 Mai 2023

Mynd i’r Afael â Phrinder Sgiliau Trwy Brentisiaethau

21 Mai 2023

Hyfforddiant Educ8 yn Dathlu Adroddiad Estyn Cadarnhaol

16 Mai 2023

Mae Prentisiaethau’n Cefnogi Perchnogion Busnes a Staff

Skip to content