Skip to content
 

Tyfu eich gyrfa

Dechreuwch eich gyrfa a gwnewch gais am brentisiaeth neu uwchsgilio yn eich rôl bresennol i symud eich gyrfa yn ei blaen.

 

Rhowch hwb i'ch busnes

Mae angen gwelliant parhaus ar fusnesau. Chwistrellu sgiliau newydd trwy ein prentisiaethau a ariennir yn llawn.

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

08 Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

05 Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16 Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

09 Ionawr 2024

Cydbwyso Llwyddiant: meithrin lles, twf a gwella cyfraddau cadw staff

14 Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

13 Rhagfyr 2023

Meithrin diwylliant o gyfrifoldeb amgylcheddol

05 Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

21 Tachwedd 2023

Hyfforddiant Educ8 – Y 5 cwmni mawr gorau i weithio iddynt yn y DU

16 Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

01 Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13 Hydref 2023

Graddiais diolch i fy mhrentisiaeth

Skip to content