Skip to content
Adeiladu gyrfa fiofeddygol gyda’n cymhwyster Gwyddor Gofal Iechyd

Gan ddechrau ei gyrfa fel Cynorthwyydd Labordy Meddygol yn 2011, mae gan Naomi Athwain dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio i’r GIG mewn biocemeg a phatholeg. Yn ei rôl bresennol fel Ymarferydd Cyswllt, mae’n gweithio tuag at ei chymhwyster Gwyddor Gofal Iechyd Lefel 4 gydag Educ8Training.

 

Dilyniant gyrfa cyflym

Dechreuais y brentisiaeth hon gan fy mod eisiau’r cyfle i symud ymlaen ymhellach yn fy rôl. Hoffwn ddod yn Wyddonydd Biofeddygol cymwysedig a bydd y cymhwyster hwn yn fy helpu i symud ymlaen i gwblhau gradd lawn.

 

Mae’r modiwlau’n hyblyg

Mae Educ8 wedi fy nghefnogi drwy roi hyblygrwydd i mi gyda fy modiwlau drwy fod yn ddysgwr annibynnol. Mae gennyf aseswr anhygoel y gallaf gysylltu ag ef unrhyw bryd os bydd angen cymorth neu gyfarwyddyd arnaf gydag unrhyw un o’m cymhwyster.

 

Datblygu fy sgiliau

Y rhan o’r cymhwyster rydw i wedi’i fwynhau fwyaf hyd yma yw’r modiwl Datblygu Archwilio ac Ymchwil. Rwyf wedi gallu cwblhau archwiliadau Iechyd a Diogelwch o fewn fy rôl a chymryd rhan mewn prosiect ymchwil a gafodd dystiolaeth tuag at y modiwl hwn.

 

Mae prentisiaethau yn cynnig cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith

Byddwn yn argymell y brentisiaeth hon i unrhyw un a hoffai ennill cymhwyster gan ei fod yn hyblyg. Mae’r gefnogaeth gan Educ8 yn wych ac rwy’n gallu cael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith tra’n dal i weithio tuag at fy mhrentisiaeth Lefel 4 mewn Gwyddor Gofal Iechyd.

 

Darganfod mwy am Wyddor Gofal Iechyd .

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content