Skip to content
Adeiladu gyrfa fiofeddygol gyda’n cymhwyster Gwyddor Gofal Iechyd

Gan ddechrau ei gyrfa fel Cynorthwyydd Labordy Meddygol yn 2011, mae gan Naomi Athwain dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio i’r GIG mewn biocemeg a phatholeg. Yn ei rôl bresennol fel Ymarferydd Cyswllt, mae’n gweithio tuag at ei chymhwyster Gwyddor Gofal Iechyd Lefel 4 gydag Educ8Training.

 

Dilyniant gyrfa cyflym

Dechreuais y brentisiaeth hon gan fy mod eisiau’r cyfle i symud ymlaen ymhellach yn fy rôl. Hoffwn ddod yn Wyddonydd Biofeddygol cymwysedig a bydd y cymhwyster hwn yn fy helpu i symud ymlaen i gwblhau gradd lawn.

 

Mae’r modiwlau’n hyblyg

Mae Educ8 wedi fy nghefnogi drwy roi hyblygrwydd i mi gyda fy modiwlau drwy fod yn ddysgwr annibynnol. Mae gennyf aseswr anhygoel y gallaf gysylltu ag ef unrhyw bryd os bydd angen cymorth neu gyfarwyddyd arnaf gydag unrhyw un o’m cymhwyster.

 

Datblygu fy sgiliau

Y rhan o’r cymhwyster rydw i wedi’i fwynhau fwyaf hyd yma yw’r modiwl Datblygu Archwilio ac Ymchwil. Rwyf wedi gallu cwblhau archwiliadau Iechyd a Diogelwch o fewn fy rôl a chymryd rhan mewn prosiect ymchwil a gafodd dystiolaeth tuag at y modiwl hwn.

 

Mae prentisiaethau yn cynnig cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith

Byddwn yn argymell y brentisiaeth hon i unrhyw un a hoffai ennill cymhwyster gan ei fod yn hyblyg. Mae’r gefnogaeth gan Educ8 yn wych ac rwy’n gallu cael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith tra’n dal i weithio tuag at fy mhrentisiaeth Lefel 4 mewn Gwyddor Gofal Iechyd.

 

Darganfod mwy am Wyddor Gofal Iechyd .

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

14th Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

5th Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

Sgwrsiwch â ni

Skip to content