Skip to content
Anrhydeddu Hyfforddiant Educ8 ag ymweliad brenhinol

Mae Educ8 Training, un o ddarparwyr addysg a hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru, wedi cael ymweliad brenhinol gan y Dywysoges Frenhinol i gydnabod ennill Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol.

Croesawodd staff a dysgwyr EUB i’w swyddfeydd yng Nghaerffili. Cafodd y Dywysoges Frenhinol daith o amgylch cyfleusterau a hanes y cwmni gyda’r Prif Swyddog Gweithredol Grant Santos.

Yna cyfarfu’r Dywysoges Frenhinol â staff a dysgwyr o bob rhan o’r cwmni a oedd yn cymryd rhan mewn sesiynau dysgu ymarferol. Dangoswyd iddi sut mae technoleg Realiti Rhithwir yn cael ei defnyddio i wella iechyd a gofal cymdeithasol cleifion â dementia.

Dywedodd Colin Tucker, Cadeirydd Grŵp Hyfforddiant Educ8: “Roedd yn anrhydedd croesawu HRH i Educ8 Training a dangos y cyfleoedd addysg a thwf o safon yr ydym yn eu darparu i gyflogwyr a dysgwyr.

“Rydym yn falch o gael cydnabod ein rhaglen datblygu gweithlu fewnol. Mae ein cydweithwyr anhygoel sydd wedi mynd drwy’r rhaglen, wedi cael eu cydnabod am ragoriaeth yng Ngwobrau Hyfforddiant Brenhinol y Dywysoges.”

Mae’r rhaglen datblygu gweithlu bwrpasol yn cefnogi’r broses o drosglwyddo staff o aseswyr i rôl hyfforddwr hyfforddwr. Mae’r rôl yn canolbwyntio ar addysgu a dysgu, wedi’u cyfuno â dulliau asesu mwy traddodiadol.

Dywedodd Ann Nicholas, Cyfarwyddwr Cyfrifon Cwsmer yn Educ8 Training: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael ein cydnabod ochr yn ochr â’r busnesau nodedig eraill. Trwy ein rhaglen rydym wedi defnyddio hyfforddiant fel ffordd o fynd i’r afael â bylchau sgiliau yn y sector.”

Mae’r wobr frenhinol a’r ymweliad yn nodi llwyddiannau sylweddol i Educ8 Training, y darparwr dysgu seiliedig ar waith mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Wedi’i gontractio gan Lywodraeth Cymru, mae’n darparu prentisiaethau o ansawdd uchel ac yn helpu dysgwyr i gyrraedd eu potensial i hybu swyddi a menter yng Nghymru.

Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae Educ8 wedi dathlu ehangu daearyddol i Loegr , gan ddod y cwmni gorau i weithio iddo yn y DU a throsi i berchnogaeth gweithwyr .

Ers sefydlu Educ8 yn 2004 i fynd i’r afael â phrinder sgiliau yng Nghymru, mae wedi dod yn ddarparwr allweddol prentisiaethau a dysgu galwedigaethol. Mae’n gweithio gyda chyflogwyr o bob maint, o ficro-sefydliadau, i BBaChau a chorfforaethau rhyngwladol byd-eang.

Daeth yr ymweliad i ben gyda chyflwyniad mainc goffa i goffau gweithwyr gwerthfawr Educ8, Ceri Ann Tracey ac Amanda Dennis.

I ddysgu mwy am Hyfforddiant Educ8 ewch i: www.educ8training.co.uk

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

14th Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

5th Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

Sgwrsiwch â ni

Skip to content