Skip to content
Digwyddiad Rhwydweithio Brecwast Busnes

Hoffai Educ8 Group eich gwahodd i’w digwyddiad rhwydweithio brecwast busnes ar 13 Hydref, 7.30-9.00am, yng Ngwesty’r Village, Coryton, Caerdydd.

Yn gynharach eleni cawsom Aspire 2Be, cwmni technoleg dysgu blaenllaw. Mae hyn yn golygu ein bod ni nawr yn gallu cynnig hyd yn oed mwy o ffyrdd i chi roi hwb i’ch busnes.

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i glywed gan yr uwch dîm yn Educ8 ac Aspire 2Be, sef yr unig Bartner Datblygiad Proffesiynol yn y DU ar gyfer Apple, Google, a Microsoft.

Byddwch yn dysgu sut rydym yn helpu busnesau fel eich un chi i elwa o strategaethau digidol a darganfod sut y gallwn ddatblygu’r sgiliau digidol yn eich cwmni.

Yn dilyn cyflwyniad byr gan Brif Swyddog Gweithredol Educ8 Grant Santos, byddwch yn clywed amrywiaeth o sgyrsiau byr, difyr gan Matt Smith, Cyfarwyddwr Trawsnewid Digidol yn Aspire 2Be.

Mae hyn yn cynnwys trafod sut y gall eich busnes dyfu drwy:

· Adolygiad newid digidol busnes – nodi’r blaenoriaethau digidol allweddol ar gyfer eich busnes

· Ein hystod newydd o Brentisiaethau TG a Digidol – swyddi wedi’u hariannu’n llawn i dyfu eich gweithlu a llenwi’ch bwlch sgiliau

· Cyfleoedd ariannu ar gyfer datblygiad proffesiynol – hyfforddwch eich staff mewn ecosystemau Apple, Google a Microsoft

Byddwch hefyd yn cael cyfle i rwydweithio, elwa o drafodaethau arbenigol un-i-un am yr heriau a’r cyfleoedd i’ch busnes a mwynhau lluniaeth am ddim.

I ymuno â Educ8 Training, Aspire 2Be, a llawer o fusnesau eraill yn y digwyddiad hwn, cofrestrwch yma: https://www.tickettailor.com/events/aspire2be1/767967

Ac os gwelwch yn dda estyn y gwahoddiad hwn i gydweithiwr os ydych yn teimlo y byddent yn elwa o fynychu.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content