Skip to content
Educ8 ac Aspire yn Lansio TG a Phrentisiaethau Digidol

Trwy ein partner Aspire 2Be, rydym wedi lansio amrywiaeth o Brentisiaethau TG a Digidol. Mae Diploma Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Dysgu Digidol bellach ar gael i’w astudio. Bydd yn cael ei ddilyn gan Brentisiaeth Isadeiledd TG, a Meddalwedd TG, Web & Telecoms Professional. Bydd y cymwysterau dysgu seiliedig ar waith hyn yn ategu’r ystod eang o gynhyrchion digidol sy’n canolbwyntio ar Fusnes a gynigir gan Aspire 2Be sydd eisoes yn bodoli.

Mae caffaeliad diweddar Aspire 2Be gan Educ8 Training Group wedi galluogi datblygu’r ystod hon o gymwysterau sy’n arwain y sector. Gan dynnu ar ein harbenigedd prentisiaethau ac arbenigedd TG a Digidol Aspire 2Be. Mae’r cymwysterau’n cynnig cyfle cyffrous i ddysgwyr gael eu haddysgu gan Arbenigwyr Digidol y diwydiant a dod yn arbenigwyr digidol eu hunain.

Wedi’i anelu at athrawon, ac addysgwyr mewn rolau Dysgu a Datblygu

Mae’r cwrs cychwynnol a lansiwyd, Diploma ar gyfer Ymarferwyr Dysgu Digidol, wedi’i anelu at athrawon, addysgwyr, a’r rheini mewn rolau Dysgu a Datblygu. Bydd dysgwyr yn datblygu’r sgiliau, y wybodaeth, a’r cymhwysedd i ennyn diddordeb dysgwyr mewn ystod o brofiadau dysgu digidol hygyrch ac arloesol. Mae’r cwrs yn cwmpasu pob maes addysgu a dysgu, gan archwilio’r gorau o dechnoleg i hybu set sgiliau digidol pob dysgwr.

Meddai Simon Pridham, Rheolwr Gyfarwyddwr Aspire 2Be:

“Rydym yn hynod gyffrous ynghylch sut y gallwn gefnogi dysgwyr ar eu teithiau datblygiad digidol a phroffesiynol wrth symud ymlaen. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gydag arweinwyr diwydiant, Educ8 Training, i ddefnyddio eu profiad a’u harbenigedd i sicrhau’r gwasanaeth a’r profiad gorau posibl i ddysgwyr.”

Partner ar gyfer Apple, Google a Microsoft

Gyda phortffolio eang o offer, adnoddau a llwyfannau digidol, ac fel Partner Datblygiad Proffesiynol i Apple, Google a Microsoft, mae Aspire 2Be mewn sefyllfa ddelfrydol fel arbenigwyr yn y diwydiant, i ddarparu’r ystod hon o gymwysterau digidol i ddysgwyr.

Dysgwch fwy am ein hystod o Brentisiaethau TG a Digidol

9th Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16th Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

Sgwrsiwch â ni

Skip to content