Skip to content
Educ8 ac Aspire yn Lansio TG a Phrentisiaethau Digidol

Trwy ein partner Aspire 2Be, rydym wedi lansio amrywiaeth o Brentisiaethau TG a Digidol. Mae Diploma Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Dysgu Digidol bellach ar gael i’w astudio. Bydd yn cael ei ddilyn gan Brentisiaeth Isadeiledd TG, a Meddalwedd TG, Web & Telecoms Professional. Bydd y cymwysterau dysgu seiliedig ar waith hyn yn ategu’r ystod eang o gynhyrchion digidol sy’n canolbwyntio ar Fusnes a gynigir gan Aspire 2Be sydd eisoes yn bodoli.

Mae caffaeliad diweddar Aspire 2Be gan Educ8 Training Group wedi galluogi datblygu’r ystod hon o gymwysterau sy’n arwain y sector. Gan dynnu ar ein harbenigedd prentisiaethau ac arbenigedd TG a Digidol Aspire 2Be. Mae’r cymwysterau’n cynnig cyfle cyffrous i ddysgwyr gael eu haddysgu gan Arbenigwyr Digidol y diwydiant a dod yn arbenigwyr digidol eu hunain.

Wedi’i anelu at athrawon, ac addysgwyr mewn rolau Dysgu a Datblygu

Mae’r cwrs cychwynnol a lansiwyd, Diploma ar gyfer Ymarferwyr Dysgu Digidol, wedi’i anelu at athrawon, addysgwyr, a’r rheini mewn rolau Dysgu a Datblygu. Bydd dysgwyr yn datblygu’r sgiliau, y wybodaeth, a’r cymhwysedd i ennyn diddordeb dysgwyr mewn ystod o brofiadau dysgu digidol hygyrch ac arloesol. Mae’r cwrs yn cwmpasu pob maes addysgu a dysgu, gan archwilio’r gorau o dechnoleg i hybu set sgiliau digidol pob dysgwr.

Meddai Simon Pridham, Rheolwr Gyfarwyddwr Aspire 2Be:

“Rydym yn hynod gyffrous ynghylch sut y gallwn gefnogi dysgwyr ar eu teithiau datblygiad digidol a phroffesiynol wrth symud ymlaen. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gydag arweinwyr diwydiant, Educ8 Training, i ddefnyddio eu profiad a’u harbenigedd i sicrhau’r gwasanaeth a’r profiad gorau posibl i ddysgwyr.”

Partner ar gyfer Apple, Google a Microsoft

Gyda phortffolio eang o offer, adnoddau a llwyfannau digidol, ac fel Partner Datblygiad Proffesiynol i Apple, Google a Microsoft, mae Aspire 2Be mewn sefyllfa ddelfrydol fel arbenigwyr yn y diwydiant, i ddarparu’r ystod hon o gymwysterau digidol i ddysgwyr.

Dysgwch fwy am ein hystod o Brentisiaethau TG a Digidol

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content