Skip to content
Hyfforddiant Educ8 – Y 5 cwmni mawr gorau i weithio iddynt yn y DU

Mae’n anrhydedd i ni gael ein cydnabod ymhlith y 5 ‘Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU’ yn ogystal â sicrhau safle rhif 2 yn y ‘Cwmnïau Addysg a Hyfforddiant Gorau yn y DU’.

Bob blwyddyn mae’r Cwmnïau Gorau yn llunio rhestr o sefydliadau sy’n ymroddedig i wneud y peth iawn, blaenoriaethu eu pobl a chydnabod arwyddocâd gweithlu sy’n ymgysylltu’n fawr. Mae busnesau a roddir ar y rhestr wedi ymrwymo i’w gweithwyr, gan gydnabod eu bod yn rhan hanfodol o’u llwyddiant. Wrth ddathlu yn y digwyddiad mawreddog yn Battersea Evolution yn Llundain, daeth cwmnïau o bob rhan o’r DU at ei gilydd i ddathlu.

Eleni oedd ein cofnod cyntaf yn y categori ‘Cwmnïau Mawr’. Mae’r newid o ‘Gwmnïau Canolig’ i’r categori ‘Cwmnïau Mawr’ yn amlygu ein twf eithriadol a’n hymroddiad i wneud Educ8 Training Group yn lle rhagorol i weithio ynddo. 2023 yw’r nawfed flwyddyn yn olynol i Educ8 gael ei gymeradwyo ar restr y Cwmnïau Gorau a’r drydedd flwyddyn yn olynol i’w osod yn y 5 uchaf.

Gyda 275 o weithwyr ar draws y Grŵp, yn cynnwys Educ8 Training, ISA Training, Aspire 2Be a Haddon Training, rydym yn angerddol am gymuned. Cydnabod perfformiad rhagorol trwy ddyfarnu diwrnodau Gr8, hyd gwasanaeth a diwrnodau Appreci8 i’n staff. Yn ogystal â chynnig rhaglen cymorth lles helaeth. Rydym yn gwneud yn siŵr bod ein staff yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u bod yn hapus y tu mewn a’r tu allan i’r gweithle.

Dywedodd Grant Santos, Prif Weithredwr Educ8, “Rydym mor falch ein bod wedi gosod mor uchel ymhlith rhai o gwmnïau gorau’r DU. Mae Educ8 yn wirioneddol werthfawrogi ei weithwyr a’r cyfraniad pwysig y maent yn ei wneud i’r gweithle bob dydd, a’n nod yw darparu amgylchedd cadarnhaol ac anogol iddynt lle maent yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi. Mae gweithwyr sefydliad yn hanfodol i’w lwyddiant, ac mae meithrin ein gweithwyr yn parhau i fod yn flaenoriaeth i Grŵp Hyfforddiant Educ8.”

Mae lansio ein prentisiaeth Rheoli Ynni a Charbon newydd, arloesi hyfforddiant Rhithwirionedd (VR) ar gyfer Trinwyr Gwallt ledled Cymru a dathlu blwyddyn o ddod yn EOT, wedi bod yn arwyddocaol i alluogi gweithwyr i gymryd mwy o ran ym mhenderfyniadau cwmni i helpu i wella ein sefydliad.

Dywedodd Jude Holloway, Rheolwr Gyfarwyddwr Educ8, “Roedd symud i berchnogaeth gweithwyr yn ffordd ddiriaethol o gydnabod a gwobrwyo ein staff eithriadol. Roedd yn ffordd wych o grisialu ein mentrau ymgysylltu a lles gweithwyr eraill sy’n cynnwys pecyn buddion uwch, cefnogaeth staff 24/7 ac amser pwrpasol Rejuven8. Rydym yn falch iawn o gael ein henwi ymhlith y 5 cwmni mawr Gorau, ac mae’r wobr hon yn ein hysbrydoli i ymdrechu bob amser am hapusrwydd ein gweithwyr.”

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn parhau i arwain y ffordd o ran darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr ac amgylchedd gwerth chweil i weithwyr. Os ydych chi’n edrych i weithio i un o’r ‘5 Cwmni Gorau i Weithio iddynt yn y DU’, ewch i – Gweithio gyda ni i archwilio ein hystod eang o swyddi gwag a chyfleoedd hyfforddi.

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

Sgwrsiwch â ni

Skip to content