Skip to content
Mae Cara Owen, y Cydlynydd Contractau a Marchnata, yn dweud wrthym sut mae astudio’r ILM wedi helpu ei gyrfa

Pa gymhwyster wnaethoch chi ei astudio a phryd wnaethoch chi ei ddechrau a’i gwblhau?

Astudiais a chwblheais fy nghyrsiau Rheoli ILM lefel 4 a 5 gyda hyfforddiant Educ8. Dechreuais y Lefel 4 Rheolaeth yn 2017 a chwblhau hynny yn 2018. O’r fan honno, symudais ymlaen i lefel 5 Rheolaeth ILM yn 2019 a chwblhau hwnnw eleni 2021.

 

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio’r cymhwyster?

Penderfynais gwblhau’r cyrsiau ILM gan fod rheolaeth yn llwybr gyrfa yr oeddwn am ei ddilyn.

Cyn astudio’r ILM roeddwn wedi cwblhau cwrs a roddodd fewnwelediad i reolaeth i mi. Roedd hyn yn apelio ataf a sut roeddwn yn gallu ennill dealltwriaeth o bobl a rheolaeth yn y gweithle. Gwnaeth hyn i mi fod eisiau parhau â’m hastudiaethau ar gyfer y ddwy lefel mewn rheolaeth.

 

Sut y bydd yn eich helpu yn eich rôl a’ch gyrfa yn y dyfodol?

Mae’r cyrsiau ILM wedi fy helpu i gael swydd newydd tra’n symud ymlaen i swydd uwch. Mae hefyd wedi fy helpu yn fy nealltwriaeth o bobl a sut i gael y gorau o’ch staff yn ogystal â dangos cefnogaeth i’ch cydweithwyr.

 

Oeddech chi’n ei chael hi’n hawdd astudio tra’n gweithio / oedd e’n hyblyg?

Ydw.Rwy’n gweithio’n llawn amser ac rwy’n fam hefyd. Roeddwn yn gallu ffitio cwblhau fy ngwaith cwrs o amgylch fy ffordd o fyw. Defnyddiais fy nosweithiau a phenwythnosau i gwblhau fy ngwaith cwrs felly nid oedd yn amharu gormod ar fy ngwaith na fy mywyd teuluol.

 

Dysgwch fwy am ein cymwysterau ILM yma

 

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content