Skip to content
Mae cyfleoedd dysgu yn allweddol ar gyfer datblygu eich gyrfa

Mae Elinor Whitcombe ar fin gorffen ei phrentisiaeth Gweinyddu Busnes Lefel 3 yn Peacocks. Mae hi’n credu bod cymryd pob cyfle dysgu sydd ar gael i chi yn allweddol wrth i chi ddatblygu eich gyrfa.

 

Gweithio ym maes recriwtio

Yn Peacocks, rwy’n gweithio fel gweinyddwr recriwtio. Mae hyn yn cynnwys hysbysebu swyddi gwag sydd gennym, cysylltu ag ymgeiswyr ac ymgeiswyr posibl eraill ar gyfer cyfweliadau ffôn cam cyntaf, eu harwain trwy’r broses recriwtio, trefnu cyfweliadau gyda’r rheolwr cyflogi a helpu gyda gwaith papur y cais.

 

Mae prentisiaethau yn ehangu eich ystod sgiliau

Dechreuais fy mhrentisiaeth pan ddechreuais yn Peacocks. Caniataodd hyn i mi nid yn unig fynd i’r rôl newydd gyffrous hon yn y brif swyddfa, ond hefyd gweithio tuag at ennill cymhwyster newydd ar yr un pryd. Mae cymryd cymaint o gyfleoedd dysgu a datblygu ag sy’n cael eu cynnig i chi yn bwysig iawn mewn gyrfa sy’n datblygu gan ei fod yn ehangu ac yn ehangu eich ystod sgiliau.

 

Mae fy hyfforddwr hyfforddwr yn hynod ddefnyddiol

Rwy’n mwynhau dysgu ac astudio’n ddyfnach yn fy rôl. Mae llawer o’r wybodaeth yn adlewyrchu fy ngwaith ac yn fy helpu i ddeall pam fod gennym rai gweithdrefnau a chanllawiau penodol. Mae gweithio gyda fy hyfforddwraig hyfforddwr, Anna, wedi bod yn hynod ddefnyddiol. Mae hi bob amser yn aros yn bositif ac yn gwneud ei hun ar gael i helpu.

 

Adeiladwch ar eich gwybodaeth wrth ennill

Byddwn yn argymell prentisiaeth gydag Educ8 oherwydd mae’n cynnig cyfle i chi adeiladu ar eich gwybodaeth wrth ennill cyflog. Unwaith y byddwch wedi ymuno â’r gweithlu a dechrau talu eich ffordd eich hun, mae’n dod yn anodd iawn meddwl am fynd yn ôl i fyd addysg. Byddech yn colli allan ar gyflog a’r buddion a ddaw gyda chyflogaeth amser llawn. Mae prentisiaethau’n cynnig cyfle i chi wneud y ddau mewn maes rydych chi’n wirioneddol angerddol yn ei gylch.

 

Dysgu yn y swydd a chefnogaeth gyda llwybr dilyniant clir – datblygwch eich gyrfa gyda phrentisiaeth. Darganfod mwy.

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

14th Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

5th Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

Sgwrsiwch â ni

Skip to content