Skip to content
Mae Educ8 Training Group yn arwain y sector fel y Cwmni Gorau i weithio iddo yn y DU

Mae’r darparwr prentisiaethau blaenllaw Educ8 Training Group wedi’i enwi’r cwmni Addysg a Hyfforddiant Gorau i weithio iddo yn y DU, gan gydnabod ymrwymiad y cwmni i foddhad ac ymgysylltiad gweithwyr.

Hefyd wedi’i enwi’r trydydd Cwmni Maint Canol Gorau i weithio iddo ar draws holl gyflogwyr y DU, dyma’r wythfed flwyddyn yn olynol i Educ8, sydd wedi’i leoli yng Nghaerffili, gael ei gymeradwyo yng Ngwobrau Cwmnïau Gorau.

Wedi’i sefydlu yn 2004 gan y Cadeirydd Colin Tucker mewn ymateb i brinder sgiliau yn ardal De Cymru, mae tîm Educ8 yn cael ei yrru gan werthoedd craidd gonestrwydd, uniondeb, parch a phositifrwydd, gydag angerdd dros sicrhau bod staff a myfyrwyr yn cyrraedd eu llawn botensial.

Dywedodd Colin Tucker, Sylfaenydd a Chadeirydd Grŵp Hyfforddiant Educ8: “Rydym yn hynod falch o gael ein henwi unwaith eto yn un o’r cwmnïau gorau i weithio iddynt yn y DU. Mae lles ac ymgysylltiad ein gweithwyr yn gwbl flaenoriaeth, wrth i ni ymdrechu i greu amgylchedd gwaith cadarnhaol i bob aelod o’r tîm.

“Mae gweld Educ8 yn tyfu o 14 o weithwyr i 250 erbyn hyn ac yn esblygu i fod yn un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf blaenllaw yn hynod werth chweil a rhaid diolch i’n tîm gwych a’n Bwrdd Cyfarwyddwyr.”

Gyda rhaglen helaeth o fentrau a gweithgareddau lles, gan gynnwys cefnogaeth 24/7, mwy o becynnau buddion ac amser penodol ‘Rejuven8’, eleni fe wnaeth Educ8 hybu ei ymrwymiad i staff trwy drosglwyddo i Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr .

Mae’r strwythur yn gydnabyddiaeth ystyrlon o staff Educ8 sydd bellach yn gyfranddalwyr mwyafrif y busnes, gyda’i gilydd yn berchen ar 51% trwy’r Ymddiriedolaeth ac yn cymryd mwy o ran mewn penderfyniadau strategol allweddol trwy bwyllgor.

Dywedodd Grant Santos, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Hyfforddiant Educ8: “Mae ein holl staff yn Educ8 Training, Aspire 2Be a Haddon Training Ltd yn gwneud y Grŵp yn lle arbennig i weithio. Roedd symud i strwythur EOT yn drawsnewidiad naturiol i ni, gan alluogi ein gweithlu llawn i deimlo ymdeimlad uchel o bwrpas a rennir.

“Ein pobl yw ein hased mwyaf, ac rydym yn falch iawn o gael ein cydnabod am ein diwylliant cadarnhaol yn y gweithle yng Ngwobrau Cwmnïau Gorau.”

Canfu adborth gan staff Educ8 fod 92% yn hapus gyda’u lles yn y cwmni, sy’n annog cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd cartref, roedd gan 98% berthynas gadarnhaol â’u rheolwr, a chytunodd 94% fod Educ8 yn cefnogi ac yn annog gweithgareddau elusennol.

 

Mae Educ8 TrainingGroup hefyd wedi derbyn cydnabyddiaeth frenhinol am ei raglen datblygu gweithlu bwrpasol sy’n cefnogi staff i drosglwyddo o aseswyr i hyfforddwyr hyfforddwyr, gan fynd i’r afael â bylchau sgiliau yn y sector.

 

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content