Skip to content
YR ILM YN CEFNOGI CYNNYDD GYRFAOEDD

Ar ôl gorffen ei gradd mewn Busnes, yn arbenigo mewn AD, cafodd Hannah ei swydd gyntaf fel Cynorthwyydd AD. Ei nod yw parhau i symud ymlaen o fewn y sector hwn.

 

Cawsom sgwrs â hi ynghylch sut mae ei Phrentisiaeth Lefel 4 ILM wedi ei helpu i feithrin hyder yn ei rôl.

 

Dysgu sut i reoli pobl

Cynigiwyd y brentisiaeth i mi pan ddechreuais fel rhan o’m cynllun datblygu. Mae’r cymhwyster yn fy nysgu i reoli fy llwyth gwaith, a rheoli pobl, sy’n rhan fawr o fy rôl. Rwy’n newydd yn y maes, felly mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol iawn.

 

Mae’r cwrs yn hyblyg

Mae’r cwrs yn hyblyg iawn. Weithiau gall fod yn anodd cydbwyso’r dysgu o amgylch fy rôl pan fydd gennyf lawer yn digwydd, ond mae fy hyfforddwr hyfforddwr bob amser yn gefnogol gyda hyn. Gallaf anfon e-bost ati i roi gwybod iddi nad wyf yn gallu gwneud y gwaith mewn pryd a gallwn addasu’r terfynau amser.

 

Meithrin hyder yn fy rôl

Rwy’n hoffi bod astudio’r cymhwyster hwn wedi fy ngwneud yn rhan o brosiectau na fyddwn wedi bod yn rhan ohonynt i ddechrau. Mae wedi fy helpu i fagu hyder yn fy rôl hefyd. Y cam nesaf yn fy ngyrfa fydd lefel swyddog/cynghorydd mewn AD y mae’r brentisiaeth hon yn fy helpu i weithio tuag ato.

 

Mae ein prentisiaethau ILM yn addysgu’r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi tîm. Mae tystiolaeth wedi dangos y bydd dysgwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster yn symud ymlaen yn eu gyrfa o ganlyniad uniongyrchol.

 

Ydy cymhwyster ILM yn swnio’n iawn i chi? Darganfod mwy .

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content