Skip to content
CCPLD a PFS

Mae gan Grŵp Educ8, (sy’n ymgorffori ISA Training ), hanes heb ei ail o gyflwyno rhaglenni hyfforddiant galwedigaethol, Prentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith o ansawdd uchel i gyflogwyr ledled De Cymru.

Fel deiliad contract allweddol gyda Llywodraeth Cymru, mae Grŵp Educ8 yn darparu cymwysterau Gofal Plant a ariennir yn llawn.

Beth yw CCPLD?

Mae’r cymwysterau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer y rhai sydd angen y cymwysterau gorfodol i weithio yn y sector Gofal Plant. Mae’r cymwysterau CCPLD yn addas ar gyfer y rhai sy’n gweithio naill ai mewn meithrinfa, lleoliad gofal plant neu sy’n warchodwr plant cofrestredig. Mae’r cyrsiau’n cael eu cyflwyno yn eich gweithle ac yn cael eu trefnu o amgylch eich oriau gwaith.

Lefel 2

Mae hwn yn gymhwyster lefel mynediad ar gyfer y rhai sy’n cymryd eu camau cyntaf mewn gyrfa yn y Sector Gofal Plant

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth
a/neu ddilyniant gyrfa yn y Sector Gofal Plant

Lefel 4 – Ymarfer Proffesiynol

Mae hwn yn gymhwyster uwch wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol Gofal Plant

Lefel Ymarfer 5 – Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae hwn ar gyfer Rheolwyr sy’n dymuno symud ymlaen o’u cymhwyster lefel 4

 

*I fod yn gymwys i gofrestru ar gyfer cymhwyster CCPLD, rhaid i chi fod yn gweithio mwy nag 16 awr yr wythnos*

 

Beth yw PFS?

Mae PFS (Cynnydd ar gyfer Llwyddiant) yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy’n gweithio rhwng 10 – 16 awr yr wythnos yn y sector Gofal Plant a Chwarae.

Mae cymhwysedd ar gyfer PFS yn cynnwys:

  • Gall fod yn lefelau CCPLD 2 a 3 yn unig
  • Mae rheol ariannu dwbl yn berthnasol o hyd
  • Rhaid i ddysgwyr fod yn gyflogedig rhwng 10 ac 16 awr
  • Dim cyfyngiad ar hyd gwasanaeth

 

*Sylwer bod yn rhaid i’r dysgwr feddu ar CCLD L3 neu gyfwerth fel gofyniad mynediad a thrwy ymgymryd â’r cymhwyster hwn maent yn ‘ychwanegu’ at eu gwybodaeth o weithio gyda phlant hyd at 12 oed i gydymffurfio â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol*

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm ar 01443 749000 / enquiries@educ8training.co.uk

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content