Skip to content
Dathlu Ein Cyfarwyddwyr Ysbrydoledig

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod rydym yn cydnabod llwyddiannau eithriadol ein tair cyfarwyddwr benywaidd.

 

Kathryn Wing, Jude Holloway ac AnnNicholas sy’n arwain o’r blaen. Rheoli’r busnes yn seiliedig ar ethos cryf o werthoedd, gan roi staff wrth galon y cwmni.

 

Gan eistedd ar fwrdd o chwe chyfarwyddwr, gyda’i gilydd maent wedi gyrru’r busnes i ennill clod ysbrydoledig gan gynnwys y Cwmni Canolig Gorau i Weithio ar Gyfer 2021, Darparwr Addysg a Hyfforddiant Gorau i Weithio ar gyfer 2021, Fast Growth 50, Cyflogwr y Flwyddyn FSB a IIP Platinwm .

 

Gan weithio ar y cyd â’i gilydd mae ein cyfarwyddwyr yn rhannu syniadau, yn cefnogi heriau a llwyddiannau ei gilydd ac yn alinio eu nodau i sicrhau eu bod yn cefnogi ei gilydd i dyfu, gwella a chyrraedd cerrig milltir personol neu broffesiynol.

 

Mae gan Ann Nicholas, Cyfarwyddwr Cyfrifon Cwsmeriaid dros 16 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant ac addysg. Yn llysgennad dros ddysgu gydol oes, mae hi’n angerddol am brentisiaethau ac ansawdd yr addysgu a’r dysgu. Mae hi’n credu bod safonau uchel o ddysgu yn arf anhepgor ar gyfer pob gyrfa a sefydliad.

 

Fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau, mae gan Jude Holloway gyfrifoldeb llawn am gyflwyno darpariaeth prentisiaeth. Gyda llwyddiant wedi’i greu dros nifer o flynyddoedd yn y sector addysg, mae Jude wedi gweithio gyda llawer o golegau AB a darparwyr hyfforddiant. Yn ei rôl flaenorol, cyflawnodd a chynhaliodd Radd 1 Ofsted am dros wyth mlynedd. Yn eiriolwr cryf mewn dysgu gydol oes, mae Jude yn astudio MBA mewn arweinyddiaeth strategol.

 

Mae’r Cyfarwyddwr Ansawdd a Chydymffurfiaeth Kathyrn Wing yn rheoli cylch ansawdd cadarn a blaengar. Yn ei gyrfa gynnar roedd yn rhedeg ei busnes ei hun, gan roi’r sgiliau arwain a rheoli iddi ddod yn asesydd. Yn hynod angerddol am ddysgu seiliedig ar waith, mae hi’n credu’n gryf bod hyfforddeiaethau a phrentisiaethau’n cynnig dewis amgen i addysg bellach ac uwch i bobl ifanc.

 

      

Astudiwch brentisiaeth gyda ni.

 

   

  src=

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content