Skip to content
Gall prentisiaethau lenwi bylchau sgiliau yn y trydydd sector

Mae Patrick Downes yn gweithio ym maes cyfathrebu datblygu trydydd sector i TVA Cymru. Ar hyn o bryd mae’n astudio cymhwyster Lefel 3 Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes gyda ni. Mae astudio’r cymhwyster hwn wedi ei helpu i ddatblygu ei hun yn broffesiynol.

Es i ddim i’r brifysgol, astudiais brentisiaeth

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda TVA ers bron i 3 blynedd bellach. Rwy’n gyfrifol am ymgysylltu â grwpiau a sefydliadau cymunedol. Es i ddim i’r brifysgol, mae gen i fy TGAU ac fe wnes i brentisiaeth mewn TG o’r blaen.

Rwyf wedi adeiladu fy ngwybodaeth a phrofiad

Penderfynais astudio’r brentisiaeth hon er mwyn cymhwyso fy ngwybodaeth, er mwyn gwella’r hyn rwy’n ei wybod eisoes a’i roi yng nghyd-destun fy ngwaith a fy rôl. Mae gwneud y cymhwyster hwn wedi helpu i ychwanegu gwerth at fy ngwybodaeth a’m profiad presennol.

Cefnogaeth wych gan Educ8 Training

Mae’r gefnogaeth rydw i wedi’i chael gan Educ8 wedi bod yn wych, maen nhw bob amser wedi helpu i reoli fy llwyth gwaith gyda fy astudiaethau felly rydw i wedi gallu ei gydbwyso’n iawn. Maen nhw bob amser yno i helpu i drafod pethau.

Rwyf am ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol

Rwyf wedi mwynhau pob rhan o’m cymhwyster. Rwyf wedi gweld yr asesiadau’n heriol ar adegau, ond dim ond rhan o’r broses ddysgu yw hynny. Rwy’n gobeithio ar ôl i mi gwblhau fy mod yn gallu cadarnhau fy ngwybodaeth ymhellach a defnyddio’r hyn rydw i wedi’i ddysgu drwy astudio i ddatblygu fy hun yn bersonol ac yn broffesiynol.

Trwy brentisiaeth, gallwch ddysgu’r sgiliau diweddaraf i roi hwb i’ch gyrfa tra’n ennill cymhwyster achrededig.

Buddsoddwch yn eich datblygiad proffesiynol – darganfyddwch fwy am ein cymwysterau nawr.

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content