Skip to content
Gwerth Prentisiaethau

Cawsom sgwrs gyda Megan Mock o Playworks the Meadows Farm Village Village Retreat, a fu’n sgwrsio â ni am y gwerth y mae prentisiaid yn ei roi i’w busnes.

Cyfleoedd i ddatblygu

Rydym yn fferm gymunedol, ac rydym yn y broses o gael ein trwydded sw. Ein nod yw bod yn sw rhyngweithiol fel y gall pobl fod yn llawer mwy ymarferol gyda’r anifeiliaid ac nid eu gweld o bell yn unig. Rydym hefyd yn agored i ysgolion a phlant bach ac yn cynnal ymweliadau addysgol.

Mae prentisiaid yn weithwyr brwdfrydig

Ar hyn o bryd mae gennym bedwar gweithiwr ar brentisiaethau gyda ni trwy Haddon Training. Mae wedi bod yn hynod werth chweil eu cael nhw i gymryd rhan oherwydd eu bod yn dysgu sgiliau newydd wrth weithio. Mae ein prentisiaid yn dangos brwdfrydedd llwyr am y rôl, gan mai gofalu am anifeiliaid yw eu hangerdd. Mae hyn yn gwella eu moeseg gwaith wrth iddynt fwynhau’r hyn a wnânt. Nid ydynt wedi dod i gael swydd yma yn unig, mae’n rhywbeth y maent am ei wneud. Mae o fudd i ni gan eu bod yn ddysgwyr brwd.

Profiad ymarferol ym mhob rhan o’r busnes

Mae datblygiad staff yn bwysig i ni. Rydym newydd sefydlu rota i roi profiad i’n prentisiaid mewn gwahanol feysydd o’r busnes. Maent bellach yn cael profiad gyda chyfarfyddiadau ymlusgiaid, profiadau anwesu ac fel cydlynwyr cymorth fferm. Yn flaenorol, dim ond rheolwyr oedd yn ei wneud a nawr rydyn ni’n cael help llaw. Maen nhw i gyd yn symud ymlaen yn gyflym – rydyn ni wedi rhoi pob her iddyn nhw y maen nhw wedi codi iddyn nhw’n hyfryd.

Ein perthynas â Haddon Training

Byddwn yn bendant yn argymell bod busnesau eraill yn ystyried cyflogi prentisiaid, oherwydd eich bod yn cael gweithwyr sydd wir eisiau bod yno. Mae ein perthynas gyda Haddon Training wedi bod yn wych, yn enwedig gyda’u Hyfforddwr Hyfforddwr Rowan. Os bydd angen unrhyw beth arnom, mae hi yno.

Ystyried recriwtio prentis i roi hwb i’ch busnes? Cysylltwch ag Educ8 i gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi elwa o brentisiaethau .

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content