Skip to content
Mae datblygu staff yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi

Mae Sophie Evans, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth Touchstone yn dweud wrthym pam y penderfynodd y cwmni weithio gydag Educ8 a sut mae prentisiaethau wedi golygu cyfraddau perfformiad uwch gan staff.

 

Mae mwyafrif ein staff yn astudio prentisiaethau

Rydym wedi dechrau gweithio gydag Educ8 Training yn ddiweddar. Mae gennym 17 o staff ac mae naw ohonynt yn astudio prentisiaethau gydag Educ8. Mae chwe aelod o staff yn astudio Lefel 3 Plant a Phobl Ifanc ac mae tri yn astudio Lefel 4 a 5 Paratoi ar gyfer Rheolaeth.

 

Mae Educ8 yn rhagweithiol ac yn ddibynadwy

Mae ein staff yn mwynhau eu cyrsiau yn fawr, maent wedi dweud bod Educ8 yn rhagweithiol, yn gyson ac yn ddibynadwy. Mae’r aseswyr wedi bod yn gyfeillgar a phroffesiynol ac wedi rhoi cefnogaeth gyson i’n staff. Mae mwyafrif ein staff yn gymharol newydd i’r cymwysterau, ac mae pob un ohonynt yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi. Cawsant y broses sefydlu yn galonogol ac roeddent yn gyfforddus â’r cymhwyster a’r hyn a ddisgwylir ganddynt.

Dangoswch i’ch staff eu bod yn cael eu gwerthfawrogi

Gan ein staff yn astudio prentisiaethau, rydym wedi gallu annog dilyniant staff a thwf naturiol o fewn ein cwmni. Byddwn yn annog busnesau eraill i ddatblygu eu staff a’u timau. Dangoswch i’ch staff eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u buddsoddi ynddynt a gadewch iddynt dyfu’n naturiol o fewn y cwmni. Rydym wedi gweld cyfraddau perfformiad uwch gan ein staff ers iddynt ddechrau ar eu cymwysterau.

 

Mae Gwasanaethau Cefnogi Touchstone yn darparu cefnogaeth i deuluoedd a phobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r cwmni’n sicrhau bod pobl ifanc yn aros allan o ofal maeth, cartrefi preswyl ac unedau diogel.

Dysgwch fwy am ein cymwysterau mewn cymwysterau Plant a Phobl Ifanc

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content