Skip to content
Mae Sky yn ymuno ag Educ8 Training

Gyda’r galw cynyddol i ddenu’r dalent newydd orau, mae Sky a Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn ymuno i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid yn eu Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid, Caerdydd sy’n cyflogi tua 700 o staff.

Mae Sky yn gweithio gyda Grŵp Hyfforddiant Educ8 i greu dull wedi’i deilwra ar gyfer eu darpariaeth prentisiaeth. Dewis prentisiaethau fel ffordd gynhyrchiol ac effeithiol o dyfu eu talent i ddatblygu gweithlu llawn cymhelliant, medrus a chymwys.

Canolbwyntio ar Wasanaeth Cwsmer

Mae’r ffocws prentisiaeth yn bennaf ar wasanaeth cwsmeriaid sy’n rhedeg ochr yn ochr â rhaglen hyfforddi fewnol Sky ei hun ar gyfer eu Cynrychiolwyr Cwsmeriaid newydd.

Mae prentisiaid yn ymateb i amrywiaeth o alwadau i mewn gan gefnogi cwsmeriaid i arbed arian ar eu darpariaeth Sky tra’n trafod y pecyn(au) gorau a’r cynigion sydd ar gael i gefnogi cadw eu cwsmeriaid.

Yn ystod ymweliad diweddar â swyddfeydd Sky yng Nghaerdydd, dywedodd ein Cyfarwyddwr Cyfrif Cwsmer Ann Nicholas “Roedd yn amlwg bod ffocws Sky ar brentisiaethau, lles staff a ‘bywyd yn Sky’ yn hanfodol. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Sky i gefnogi eu strategaeth o ddenu talent newydd ac uwchsgilio eu pobl”.

Carfan gyntaf yn ei lle

Gyda’r garfan gyntaf o brentisiaid bellach wedi’i sefydlu’n gadarn, dywedodd y Cynghorydd Gwerthu Prentisiaid Cwsmeriaid Jalal Alfadreek “Yr hyn rydych chi’n elwa o brentisiaeth yw sgiliau bywyd sydd eu hangen ar bawb yn fy marn i. Yn fy rôl rwy’n cael siarad â phobl yn ddyddiol ac rwy’n cael sgyrsiau gwych gyda’r cwsmeriaid. Mae’r brentisiaeth a’r hyfforddiant wedi rhoi mwy o hyder i mi yn fy rôl”.

Wrth symud ymlaen, y weledigaeth yw y bydd Sky yn derbyn prentisiaid yn rheolaidd i ddenu talent newydd a dechrau gyrfaoedd. Dywedodd Rheolwr Cyfrifon Cenedlaethol Educ8 Training, Emily Davey “Mae’r prentisiaethau yn Sky yn gyfle gwych. Mae’r prentisiaid newydd yn dod yn eu blaenau’n dda, yn dysgu sgiliau newydd ac yn datblygu eu gyrfaoedd gyda rhagolygon gwirioneddol”.

Dysgwch fwy am ein cymwysterau mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid a’n hystod lawn o brentisiaethau yma

9th Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

16th Ionawr 2024

Mae Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn eiriol dros brentisiaethau yn wyneb toriadau posibl yn y gyllideb

Sgwrsiwch â ni

Skip to content