Skip to content
Mae Sky yn ymuno ag Educ8 Training

Gyda’r galw cynyddol i ddenu’r dalent newydd orau, mae Sky a Grŵp Hyfforddiant Educ8 yn ymuno i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid yn eu Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid, Caerdydd sy’n cyflogi tua 700 o staff.

Mae Sky yn gweithio gyda Grŵp Hyfforddiant Educ8 i greu dull wedi’i deilwra ar gyfer eu darpariaeth prentisiaeth. Dewis prentisiaethau fel ffordd gynhyrchiol ac effeithiol o dyfu eu talent i ddatblygu gweithlu llawn cymhelliant, medrus a chymwys.

Canolbwyntio ar Wasanaeth Cwsmer

Mae’r ffocws prentisiaeth yn bennaf ar wasanaeth cwsmeriaid sy’n rhedeg ochr yn ochr â rhaglen hyfforddi fewnol Sky ei hun ar gyfer eu Cynrychiolwyr Cwsmeriaid newydd.

Mae prentisiaid yn ymateb i amrywiaeth o alwadau i mewn gan gefnogi cwsmeriaid i arbed arian ar eu darpariaeth Sky tra’n trafod y pecyn(au) gorau a’r cynigion sydd ar gael i gefnogi cadw eu cwsmeriaid.

Yn ystod ymweliad diweddar â swyddfeydd Sky yng Nghaerdydd, dywedodd ein Cyfarwyddwr Cyfrif Cwsmer Ann Nicholas “Roedd yn amlwg bod ffocws Sky ar brentisiaethau, lles staff a ‘bywyd yn Sky’ yn hanfodol. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Sky i gefnogi eu strategaeth o ddenu talent newydd ac uwchsgilio eu pobl”.

Carfan gyntaf yn ei lle

Gyda’r garfan gyntaf o brentisiaid bellach wedi’i sefydlu’n gadarn, dywedodd y Cynghorydd Gwerthu Prentisiaid Cwsmeriaid Jalal Alfadreek “Yr hyn rydych chi’n elwa o brentisiaeth yw sgiliau bywyd sydd eu hangen ar bawb yn fy marn i. Yn fy rôl rwy’n cael siarad â phobl yn ddyddiol ac rwy’n cael sgyrsiau gwych gyda’r cwsmeriaid. Mae’r brentisiaeth a’r hyfforddiant wedi rhoi mwy o hyder i mi yn fy rôl”.

Wrth symud ymlaen, y weledigaeth yw y bydd Sky yn derbyn prentisiaid yn rheolaidd i ddenu talent newydd a dechrau gyrfaoedd. Dywedodd Rheolwr Cyfrifon Cenedlaethol Educ8 Training, Emily Davey “Mae’r prentisiaethau yn Sky yn gyfle gwych. Mae’r prentisiaid newydd yn dod yn eu blaenau’n dda, yn dysgu sgiliau newydd ac yn datblygu eu gyrfaoedd gyda rhagolygon gwirioneddol”.

Dysgwch fwy am ein cymwysterau mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid a’n hystod lawn o brentisiaethau yma

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content