Skip to content
ymrwymiad i fusnes cyfrifol

Mae Grŵp Educ8 yn hyrwyddo busnes cyfrifol ac adeiladu cymunedau iach trwy ymuno â rhwydwaith busnes cyfrifol mwyaf a mwyaf mawreddog y DU.

Drwy ddod yn aelod o Busnes yn y Gymuned, mae Educ8 wedi ymrwymo i fod yn eiriolwr dros fusnes cyfrifol ac i fod y gorau y gall fod wrth sicrhau cynaliadwyedd cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ar draws pob maes o’u busnes.

Bydd hyn o fudd nid yn unig i’r sefydliad a’i weithwyr, ond hefyd i’w gwsmeriaid, cleientiaid a chymdeithas yn gyffredinol.

Mae Educ8 yn ymuno â 700 o aelod-sefydliadau eraill o bob maint o bob rhan o’r DU a Chymru – gan gynnwys dros hanner y FTSE 100 – gan weithio mewn amrywiaeth eang o sectorau. Bydd aelodaeth o Busnes yn y Gymuned yn galluogi Educ8 i weithio gyda chyflogwyr eraill yn lleol ac yn genedlaethol, gan ddwyn ynghyd eu cryfder cyfunol a gweithredu fel grym er daioni.

Dywedodd Sue Husband, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru: “Mae’n bleser mawr gennyf groesawu Educ8 i fod yn aelod o Busnes yn y Gymuned. Trwy ymuno, maent wedi dangos eu bod yn gyflogwr blaengar sy’n cydnabod cyd-ddibyniaeth busnes a chymdeithas, a sut y gall cydweithio helpu i sicrhau newid parhaol sydd o fudd i bawb. Rwy’n gyffrous i’w gweld yn cofleidio busnes cyfrifol ac yn helpu i adeiladu cymunedau iach gyda busnesau llwyddiannus yn ganolog iddynt.”

Dywedodd Grant Santos, Prif Swyddog Gweithredol The Educ8 Group: “Rydym yn falch iawn o ddod yn aelod o Busnes yn y Gymuned. Mae BITC a’i aelodau yn rhannu gwerthoedd ac ethos tebyg i ni ac mae ein haelodaeth yn arwydd o’n hymrwymiad i weithredu’n gyfrifol ac yn gadarnhaol gan helpu i gefnogi ein cymunedau. Edrychwn ymlaen at gydweithio â Busnes yn y Gymuned i barhau i dyfu a datblygu fel busnes cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.”

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content