Skip to content
Cwmni teithio yn defnyddio prentisiaethau i hybu busnes

Mae Teithio gyda Matthew ym Merthyr Tudful wedi ymuno ag Educ8 Training i osod dysgu staff wrth galon y busnes.

Mae’r cwmni am i’w staff a recriwtiaid newydd feddu ar y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf. Recriwtiwyd ei brentis cyntaf, Rhys Hardiman, ym mis Mawrth drwy’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr.

Mae Rhys yn awtistig ac mae’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwr yn cynnig opsiynau ariannu gwahanol i gymryd prentisiaid, gan gynnwys y rhai ag anabledd. Mae’r cynllun yn cael ei redeg gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cynnig hyd at £4000 o gyllid i gyflogwyr.

Cysylltodd Rhys â Rheolwr Gyfarwyddwr Teithio gyda Matthew ynghylch cyfleoedd gwaith. Gwnaeth ei angerdd a’i uchelgais argraff ar y cwmni a dechreuodd weithio gydag Educ8 Training i’w hyfforddi trwy brentisiaeth gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae’r cwmni’n bwriadu cyflogi dau brentis gwasanaeth cwsmeriaid arall. Mae ei staff presennol hefyd wedi cofrestru ar gyfer cymwysterau mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Dywedodd Matthew Sutton, Rheolwr Gyfarwyddwr Travel with Matthew, “Mae uwchsgilio staff presennol, a chyflwyno prentisiaethau newydd wedi helpu i roi hwb i’r busnes. Mae egni ein prentis newydd wedi ein helpu i sefydlu mentrau newydd sydd wedi cynyddu archebion.

Nid oeddem erioed wedi cyflogi prentisiaid o’r blaen. Nid oedd gennym swydd wag hyd yn oed. Mae creu cyfleoedd yn ein cymuned, yn enwedig y rhai sy’n byw gyda rhwystrau neu anabledd, yn bwysig i ni. Mae Rhys wedi dod yn gaffaeliad i ni. Ni fyddai wedi bod yn bosibl heb Educ8 Training neu Gynllun Cymhelliant Cyflogwyr Llywodraeth Cymru.”

Mae Educ8 Training yn cynnig prentisiaethau gwasanaeth cwsmeriaid, o Lefel 2 a Lefel 3. Mae’r cymwysterau o fudd i ddysgwyr ar unrhyw gam o’u gyrfa – o’r rhai sydd newydd ddechrau i’r rhai sy’n gyfrifol am strategaeth gwasanaeth cwsmeriaid gyffredinol.

Dywedodd Rhys, “Fy angerdd yw teithio felly rwy’n mwynhau’r rôl. Rwy’n delio â galwadau ffôn ac archebion a hyd yn oed yn diweddaru gwefan y cwmni a’r cyfryngau cymdeithasol. Fel prentis rwy’n cael y profiad ymarferol y mae cyflogwyr yn chwilio amdano, yn ogystal â’r hyfforddiant a’r cymwysterau sydd eu hangen arnaf.”

Astudiwch brentisiaeth gwasanaeth cwsmeriaid .

I gael gwybod mwy am y Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr, ewch i: Cymhelliant Cyflogwr

8th Chwefror 2024

Taith Awyr Uchel: Dal i Fyny â Phrentisiaid Sky, Flwyddyn yn Ddiweddarach

5th Chwefror 2024

Llwybr at Lwyddiant: Datblygu Gyrfa gyda Phrentisiaethau

14th Rhagfyr 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

5th Rhagfyr 2023

Hyfforddiant Educ8 yn ennill gwobr ‘Twf Dan Arweiniad Pobl’ yn Fast 50 Cymru

Sgwrsiwch â ni

Skip to content