Skip to content
Gofalu am blant yn ystod pandemig Covid

Mae Kayleigh Edwards yn warchodwr plant cymwys o’r Rhondda a sefydlodd ei busnes ei hun ar ôl cwblhau ei chymhwyster gwarchod plant gydag Educ8Training a Pacey.

Mae hi’n dweud wrthym sut mae ei busnes wedi helpu rhieni a phlant trwy’r pandemig Covid.

Mae’n bwysig bod gen i’r sgiliau diweddaraf

Cofrestrais ar y Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn 2017. Rwyf nawr yn astudio Diploma Lefel 5 mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad. Mae’n bwysig fy mod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am fy hyfforddiant ac yn gwybod y sgiliau diweddaraf fel y gallaf gefnogi’r plant yn fy ngofal yn llawn.

 

Yn ystod Covid fe wnes i ddarparu gofod hapus i blant

Er gwaethaf heriau Covid, rydw i ar y trywydd iawn i gwblhau fy ail gymhwyster gydag Educ8. Rwyf wedi aros ar agor trwy gydol y pandemig i gynnig gofal plant i weithwyr allweddol – roedd yn bwysig i mi fy mod yn eu cefnogi trwy gyfnod mor anodd. Yn ystod Covid I, darparodd lle hapus a phleserus i’r plant gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar y plentyn. Fe wnes i hyd yn oed addysgu plant oedran ysgol gartref i sicrhau nad oeddent ar ei hôl hi.

 

Rydyn ni wrth ein bodd yn dysgu Cymraeg a bod yn yr awyr agored

Rwy’n ymroddedig i’r plant rwy’n gofalu amdanynt – mae gennyf hyd yn oed eu gwaith ar fyrddau arddangos yn fy ystafell fyw. Rwy’n siaradwr Cymraeg rhugl ac yn hyrwyddo’r Gymraeg. Rwy’n defnyddio caneuon a rhigymau i wneud dysgu Cymraeg yn hwyl. Rwy’n angerddol am yr awyr agored ac wrth fy modd yn mynd â’m dysgu allan trwy gynllunio teithiau, gwibdeithiau a gweithgareddau rheolaidd.

Rhowch hwb i’ch gyrfa ym maes gofal plant. Dysgwch fwy am ein cymwysterau gofal plant

29th Tachwedd 2023

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn Lansio Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan Lywodraeth y DU i Wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

16th Tachwedd 2023

Hyfforddwr ILM Andy Davey yn cwblhau prentisiaeth mewn Cyngor ac Arweiniad

1st Tachwedd 2023

Mae Dysgu Gydol Oes mor bwysig

13th Hydref 2023

GRADDIAIS DIOLCH I FY MHRENTISIAETH

Sgwrsiwch â ni

Skip to content