Skip to content

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

Mae Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Deulu Dechrau’n Deg yn y Barri, Bro Morgannwg ers 2016. Cyfarfu Jade Evans, ein Uwch Reolwr Cyfrifon yn ddiweddar â Rheolwr Gofal Plant Dechrau’n Deg, Emma Selby. Mae Emma yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau yn cynnig llwybr gwych ar gyfer dilyniant o fewn y sector gofal plant. Gan weithio o fewn Canolfan Deulu Dechrau’n Deg a...

17 Medi 2023

Hanner ffordd i gwblhau ILM

12 Medi 2023

Lansio prentisiaeth newydd sbon i hybu sgiliau gwyrdd

16 Mehefin 2023

Educ8 Training yn dathlu Diwrnod Perchnogaeth Gweithwyr y DU

01 Mehefin 2023

Fy Nhaith Brentisiaeth

30 Mai 2023

Agor Drysau Gyda Phrentisiaethau

23 Mai 2023

Mynd i’r Afael â Phrinder Sgiliau Trwy Brentisiaethau

21 Mai 2023

Hyfforddiant Educ8 yn Dathlu Adroddiad Estyn Cadarnhaol

16 Mai 2023

Mae Prentisiaethau’n Cefnogi Perchnogion Busnes a Staff

15 Mai 2023

Goresgyn Pryder Gyda Chymorth Ei Gyflogwr

14 Ebrill 2023

Meithrin Diwylliant a Pherfformiad Tîm Cadarnhaol

27 Mawrth 2023

Fe wnes i oresgyn fy amheuaeth i gyflawni fy sgiliau hanfodol

27 Mawrth 2023

Mae Educ8 Training yn cefnogi busnesau sydd â phrentisiaeth werdd gyntaf yng Nghymru

Skip to content