Skip to content

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

Mae Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Deulu Dechrau’n Deg yn y Barri, Bro Morgannwg ers 2016. Cyfarfu Jade Evans, ein Uwch Reolwr Cyfrifon yn ddiweddar â Rheolwr Gofal Plant Dechrau’n Deg, Emma Selby. Mae Emma yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau yn cynnig llwybr gwych ar gyfer dilyniant o fewn y sector gofal plant. Gan weithio o fewn Canolfan Deulu Dechrau’n Deg a...

26 Chwefror 2023

Mae datblygu staff yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi

22 Chwefror 2023

Ymroddiad i Ddysgu

08 Chwefror 2023

Sky yw’r terfyn

08 Chwefror 2023

Mae Sky yn ymuno ag Educ8 Training

07 Chwefror 2023

Nid Prifysgol yw’r Unig Opsiwn

06 Chwefror 2023

Dathlu 20 mlynedd gyda Hyfforddiant Educ8

06 Chwefror 2023

Prif ddarparwr prentisiaethau Cymru yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

24 Ionawr 2023

Cyrsiau Hyfforddi AM DDIM I Helpu i Hybu Busnes

18 Ionawr 2023

Gwerth Prentisiaethau

12 Ionawr 2023

Pedwar deg tri o brentisiaid o fewn blwyddyn

18 Tachwedd 2022

O gemeg i ofal plant – dod o hyd i’r llwybr cywir

11 Tachwedd 2022

Cymhwyso sgiliau marchnata digidol yn y byd go iawn

Skip to content