Skip to content

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

Mae Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Deulu Dechrau’n Deg yn y Barri, Bro Morgannwg ers 2016. Cyfarfu Jade Evans, ein Uwch Reolwr Cyfrifon yn ddiweddar â Rheolwr Gofal Plant Dechrau’n Deg, Emma Selby. Mae Emma yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau yn cynnig llwybr gwych ar gyfer dilyniant o fewn y sector gofal plant. Gan weithio o fewn Canolfan Deulu Dechrau’n Deg a...

08 Mawrth 2021

Diwrnod Rhyngwladol y Merched

04 Mawrth 2021

Diwrnod Gwerthfawrogiad Gweithwyr

16 Chwefror 2021

CCPLD a PFS

10 Chwefror 2021

Tyfu eich talent, recriwtio prentis

19 Ionawr 2021

‘Rejuven8 Time’ ar gyfer lles staff

08 Ionawr 2021

Gweithdy Trawsnewid Digidol

17 Rhagfyr 2020

Achrediad Safon Matrics

16 Rhagfyr 2020

Llinell Gymorth BAME newydd Cymru

11 Rhagfyr 2020

ymrwymiad i fusnes cyfrifol

10 Rhagfyr 2020

Trawsnewid Digidol Educ8

Skip to content