Skip to content

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

Mae Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Deulu Dechrau’n Deg yn y Barri, Bro Morgannwg ers 2016. Cyfarfu Jade Evans, ein Uwch Reolwr Cyfrifon yn ddiweddar â Rheolwr Gofal Plant Dechrau’n Deg, Emma Selby. Mae Emma yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau yn cynnig llwybr gwych ar gyfer dilyniant o fewn y sector gofal plant. Gan weithio o fewn Canolfan Deulu Dechrau’n Deg a...

18 Ionawr 2022

Gofalu am blant yn ystod pandemig Covid

12 Ionawr 2022

Ehangodd Educ8 i Loegr yn llwyddiannus

18 Rhagfyr 2021

Mae Cara Owen, y Cydlynydd Contractau a Marchnata, yn dweud wrthym sut mae astudio’r ILM wedi helpu ei gyrfa

16 Rhagfyr 2021

Gwyddonydd Biofeddygol y GIG yn cwblhau ein cymwysterau Arwain a Rheoli ILM

02 Rhagfyr 2021

Grŵp Targed yn dathlu llwyddiant prentisiaid

15 Tachwedd 2021

Cwmni teithio yn defnyddio prentisiaethau i hybu busnes

12 Tachwedd 2021

Mae Positif Care yn rhoi datblygiad staff yn gyntaf

26 Hydref 2021

Ni fu mentora pobl ifanc erioed mor bwysig

21 Hydref 2021

Dod y cwmni canolig ei faint gorau i weithio iddo yn y DU

22 Medi 2021

Grŵp Educ8 ar y Rhestr Fer yng Ngwobrau Buddsoddwyr Mewn Pobl 2021

17 Awst 2021

Mae Grŵp City & Guilds wedi cyhoeddi heddiw y bydd 46 o fusnesau’n cael eu cydnabod gan Wobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol 2021.

06 Gorffennaf 2021

Educ8 yn cyhoeddi partneriaeth newydd gyda Claire Farren o Farrens Training

Skip to content