Skip to content

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

Mae Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Deulu Dechrau’n Deg yn y Barri, Bro Morgannwg ers 2016. Cyfarfu Jade Evans, ein Uwch Reolwr Cyfrifon yn ddiweddar â Rheolwr Gofal Plant Dechrau’n Deg, Emma Selby. Mae Emma yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau yn cynnig llwybr gwych ar gyfer dilyniant o fewn y sector gofal plant. Gan weithio o fewn Canolfan Deulu Dechrau’n Deg a...

03 Mehefin 2021

Dewch i gwrdd â’n Rheolwr Cyfrif Cwsmer newydd, Nicola Ford

26 Mai 2021

Hyfforddwraig Hyfforddwr, Rebecca Strange, Cyrhaeddodd Rownd Derfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru

24 Mai 2021

Educ8 Y Cwmni canolig ei faint gorau i Weithio iddo yn y DU

18 Mai 2021

Lansio Eiriolaeth Annibynnol Lefel 4

18 Mai 2021

lansio Prentisiaeth Gwyddor Gofal Iechyd gyntaf Cymru

17 Mai 2021

IoD ac Educ8 yn cyhoeddi partneriaeth

06 Mai 2021

Ehangu ein darpariaeth gyda CYP

30 Ebrill 2021

Parkinson’s, ein helusen ddewisol

22 Ebrill 2021

Nid yw’r amser erioed wedi bod yn fwy cywir i wneud y peth iawn

09 Ebrill 2021

Dysgu a Datblygu i’n llywio drwy foroedd stormus

31 Mawrth 2021

Cerdded Llwybr Arfordir Cymru

22 Mawrth 2021

Rhyanne Rowlands yn cyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2021

Skip to content