Skip to content

09 Chwefror 2024

Hyrwyddo Gyrfaoedd yn y Sector Gofal Plant Trwy Brentisiaethau

Mae Grŵp Hyfforddi Educ8 wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Deulu Dechrau’n Deg yn y Barri, Bro Morgannwg ers 2016. Cyfarfu Jade Evans, ein Uwch Reolwr Cyfrifon yn ddiweddar â Rheolwr Gofal Plant Dechrau’n Deg, Emma Selby. Mae Emma yn dweud wrthym sut mae prentisiaethau yn cynnig llwybr gwych ar gyfer dilyniant o fewn y sector gofal plant. Gan weithio o fewn Canolfan Deulu Dechrau’n Deg a...

11 Tachwedd 2022

Mae Educ8 Training Group yn arwain y sector fel y Cwmni Gorau i weithio iddo yn y DU

01 Tachwedd 2022

Victoria a gyrhaeddodd rownd derfynol y gwobrau ar genhadaeth i godi safonau gofal plant

27 Hydref 2022

Trailblazer yn y maes gwyddor gofal iechyd

18 Hydref 2022

Darganfyddwch eich angerdd dros ddysgu a datblygu eich sgiliau – yn union fel Lucy!

13 Hydref 2022

Dysgu gydol oes: pam mae prentisiaethau oedolion yn bwysicach nag erioed

10 Hydref 2022

Educ8 ac Aspire yn Lansio TG a Phrentisiaethau Digidol

07 Hydref 2022

Mae Educ8 Training yn dathlu graddedigion prentisiaeth mewn seremoni nodedig ar ôl Covid

06 Hydref 2022

Ray Big Hearted drwodd i Rowndiau Terfynol Gwobrau Gofal

03 Hydref 2022

Cyflogwr Bach y Flwyddyn yn Rownd Derfynol am ymrwymiad i hyfforddi a chadw staff

27 Medi 2022

Digwyddiad Rhwydweithio Brecwast Busnes

22 Medi 2022

Cefnogi arfer proffesiynol mewn rôl reoli

09 Medi 2022

Mae prentisiaethau yn helpu staff meithrin i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi

Skip to content